Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Drezdenku

Jesteśmy po to, by rozumieć, wspierać i pomagać.

Program profilaktyczny "UNPLUGGED"

Wszystkich chętnych nauczycieli i pedagogów szkół gimnazjalnych serdecznie zapraszam na szkolenie dla realizatorów programu profilaktycznego "Unplugeed", którego skuteczność została potwierdzona w wielu krajach Europy. Nauczyciele uzyskają kwalifikacje uprawniające do realizacji programu w klasie.

UNPLUGGED to program wszechstronnego wpływu społecznego opracowany w latach 2004-2005 w ramach EU-DAP (European Drug Addiction Prevention Trial), finansowanego przez Komisję Europejską wieloośrodkowego projektu realizowanego w siedmiu krajach europejskich.

Program został przetestowany po raz pierwszy w roku szkolnym 2004/2005 - badania ewaluacyjne wykazały jego wysoką skuteczność (28% uczniów ograniczyło upijanie się, 23% ograniczyło palenie pochodnych konopi i 30% ograniczyło codzienne palenie tytoniu). Aktualnie program jest realizowany lub przygotowywany do realizacji w krajach Unii Europejskiej, w Afryce Północnej, na Bliskim Wschodzie oraz w krajach byłego Związku Radzieckiego. W Polsce program jest oficjalnie rekomendowany przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, uprawnienia do szkolenia realizatorów posiadają certyfikowani trenerzy UNPLUGGED.

Zaletą programu UNPLUGGED jest zastosowanie interaktywnych metod pracy z grupą klasową przez samych nauczycieli kształtujących na co dzień środowisko wychowawcze szkoły, a nie przez zewnętrznych ekspertów, których działania pozostają w oderwaniu od systematycznych oddziaływań wychowawczych szkół. Formuła ta, sprawdzona w innych programach profilaktycznych, jest dużo bardziej efektywna od popularnych w naszym kraju programów skoncentrowanych na informowaniu o zagrożeniach, które, jak wykazują badania, okazują się często nieskuteczne.

W ramach realizacji programu przewiduje się przeszkolenie nauczycieli, którzy od września rozpoczną pracę z I klasami gimnazjum, oraz pedagoga szkolnego, jako osoby wspomagającej pracę nauczycieli z każdej szkoły gimnazjalnej. Ponadto trener wspomaga realizatorów w trakcie wdrażania programu w szkole.

Program formy doskonalenia:

  1. Podstawy profilaktyki uzależnień w oparciu o model wpływów społecznych. Założenia teoretyczne programu "Unplugged".
  2. Młodzież a substancje psychoaktywne.
  3. Struktura i komponenty programu "Unplugged".
  4. Kształtowanie umiejętności życiowych uczniów. Rola szkoły i nauczycieli.
  5. Metodyka pracy z grupą i procesy grupowe. Trening nauczycieli w prowadzeniu interaktywnych zajęć profilaktycznych z uczniami.
  6. Trening rozwiązywania problemów.
  7. Współpraca z rodzicami. Scenariusz zajęć psychoedukacyjnych dla rodziców.


Termin oraz szczegółowy harmonogram szkolenia zostanie ustalony po skompletowaniu grupy.

Serdecznie zapraszam wszystkich chętnych, zgłoszenia przyjmowane są drogą e-mail, telefonicznie, lub osobiście w sekretariacie poradni.


                                                                                     Emilia Jankowska - pedagog