Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Drezdenku

Jesteśmy po to, by rozumieć, wspierać i pomagać.

SIEĆ - PRACA Z UCZNIEM ZDOLNYM

Szanowni Państwo, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Drezdenku, realizując założenia nowego systemu doskonalenia kadry pedagogicznej oświaty, zaprasza nauczycieli wszystkich typów szkół z terenu miasta i gminy  Drezdenka oraz gminy Stare Kurowo do udziału w sieci współpracy i samokształcenia: "Praca z uczniem zdolnym".

Sieć współpracy i samokształcenia to innowacyjna metoda współdziałania nauczycieli umożliwiająca wymianę doświadczeń zawodowych oraz doskonalenie własnego warsztatu i metod pracy. Celem pracy w zaplanowanej sieci będzie doskonalenie wiedzy i umiejętności nauczycieli w zakresie form i metody pracy z uczniem zdolnym.

Spotkanie organizacyjne dla wszystkich zainteresowanych nauczycieli odbędzie się dnia 26 września 2016 r. o godz. 16:00, w sali sesyjnej w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Drezdenku, ul. Kościuszki 31.

Ramowy plan spotkania przewiduje:

- omówienie celów i założeń działania sieci współpracy i samokształcenia,

- wzajemne poznanie się uczestników spotkania,

- poznanie oczekiwań i potrzeb nauczycieli w zakresie tematyki spotkań sieci,

- ustalenie wstępnego planu działania sieci.

Przewidywany czas spotkania to około 2 godziny zegarowe (120 minut).

Koordynatorem sieci i prowadzącym spotkanie będzie Tomasz Wyka - psycholog

SZKOLENIE DOT.PROGRAMU UNPLUGGED

Szkolenie dla realizatorów programu profilaktycznego "Unplugged"


Chętnych nauczycieli z gimnazjów i szkół podstawowych klas IV-VI, chcących zdobyć uprawnienia do realizacji w szkołach rekomendowanego programu uniwersalnej profilaktyki uzależnień "Unplugged", zapraszamy na szkolenie w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Drezdenku. Szkolenie trwa 18 godzin dydaktycznych (3 dni szkoleniowe), ilość miejsc ograniczona, o zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń. Termin szkolenia zostanie podany po skompletowaniu grupy. Więcej informacji w sekretariacie poradni.

Tel. 957620982


Emilia Jankowska- trener programu

WARSZATY DLA DOBRYCH RODZICÓW

alt

SIEĆ WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA

Szanowni Państwo, pracownicy Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Drezdenku, realizując założenia nowego systemu doskonalenia nauczycieli oraz wychodząc naprzeciw oczekiwaniom zgłaszanym przez grono pedagogiczne szkół, zapraszają nauczycieli i wychowawców do udziału w Sieci Współpracy i Samokształcenia: "Praca z uczniem przejawiającym zaburzenia zachowania". Tematem wiodącym sieci będą trudności wychowawcze z uczniem oraz przeciwdziałanie negatywnym zachowaniom. Niezwykle istotne w pracy każdej sieci jest wychodzenie naprzeciw realnym potrzebom jej uczestników, oraz wdrażanie wypracowanych rozwiązań w codziennej praktyce szkolnej. Zatem wspólnie będziemy się zastanawiać skąd biorą się trudności z zachowaniem u uczniów i jak my, jako wychowawcy w szkole możemy sobie z takimi zachowaniami radzić.

Pierwsze spotkanie odbędzie się 14.09.2016r o godz. 15:00, w sali sesyjnej w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Drezdenku, ul. Kościuszki 31.

Sabina Chełmińska i Emilia Jankowska- koordynatorzy sieci.


LOGOPEDIA A STOMATOLOGIA

Logopedia a stomatologia

Inwestujmy w dzieci. W ich edukację, rozwój artystyczny, społeczny, ale także w zdrowie. Niektórzy rodzice dziwią się, kiedy logopeda podczas diagnozy ocenia stan uzębienia dziecka. Żeby dziecko dobrze mówiło, musi mieć prawidłowy zgryz; również nieleczona próchnica w bliższej lub dalszej przyszłości prowadzi do wad zgryzu lub braków w uzębieniu.

Wywiad w Wysokich obcasach [nr 32 (891)] zatytułowany "Zgryz. Nasze społeczeństwo jest chore w tym dosłownym znaczeniu - niedoleczone." z Emmą Kiworkową, założycielką Fundacji Wiewiórki Julii, utwierdził mnie w przekonaniu, że każdy, również logopedzi, powinni uświadamiać rodziców o konieczności dbania o zęby dzieci, robienia ich przeglądów, a w razie potrzeby leczenia ich. Dane przedstawione przez panią stomatolog informują, że około 92 proc. dzieci w Polsce wymaga natychmiastowej opieki stomatologicznej. Rodzice (niestety również i niektórzy lekarze) mają błędne przekonanie o bezsensie leczenia zębów mlecznych, które i tak zaraz wypadną. A przecież obok zęba mlecznego występuje ząb stały, na którym już jest zakaźna choroba. Leczmy źródło choroby, a nie jej późniejsze skutki.

Niestety, dostęp do refundowanej opieki stomatologicznej jest utrudniony przez długi czas oczekiwania, a jakość usług/materiałów plasują się na niższym poziomie aniżeli w prywatnym gabinecie. Fundacja prowadzi programy badawcze, edukacyjne i lecznicze (głównie dla podopiecznych domów dziecka). Jednak to jest ciągle za mało na skalę naszego państwa. Dopóki żaden program nie zapewni profilaktycznych, obowiązkowych badań dentystycznych dzieci od najwcześniejszych lat, to rodzic musi wziąć odpowiedzialność za zdrowie swojego dziecka. Utrata jednego zęba jest równoważna z utratą 1 proc. zdrowia ogólnoustrojowego. Państwo nie wymaga od rodziców corocznych, kompleksowych badań pediatrycznych, stomatologicznych czy ortopedycznych. To my-rodzice wymagajmy od siebie konsekwencji w badaniach kontrolnych naszych dzieci. Wczesna interwencja stomatologiczna może zapobiec konieczności późniejszej terapii logopedycznej czy korekcji ortodontycznej. Czyli jednak lecząc zęby mleczne, oszczędzamy nie tylko swój czas i pieniądze, ale także ból (związany z noszeniem aparatu) i wstyd dziecka (dziecko z brzydkimi ząbkami może mieć niższą samoocenę).

Sposób połykania, sposób oddychania w spoczynku i mowie, sprawność narządów artykulacyjnych, warunki zgryzowe dziecka - to wszystko łączy się ze sobą i wspólnie tworzy jeden mechanizm. Kiedy wszystko prawidłowo funkcjonuje, mowa dziecka rozwija się prawidłowo. Jednak czasami proszę rodziców o konsultacje ze specjalistą stomatologiem bądź ortodontą. Obserwacje logopedy mogą jedynie wskazać potrzebę głębszej diagnozy, nigdy nie przesądzają o wadach czy konieczności leczenia próchnicy. Jednak warto odnieść się do takiej sugestii, bo sami możemy coś przeoczyć.

Skoro my jesteśmy już świadomi wielkiego znaczenia zdrowia jamy ustnej i potrzeby dbania o stomatologię dziecięcą, teraz edukujmy dzieci:

  • Wprowadźmy codzienne rytuały mycia zębów rano i wieczorem, a najlepiej po każdym posiłku,
  • Bawmy się z dzieckiem w pielęgnację jamy ustnej, możemy zaproponować zabawę tematyczną u dentysty - dziecko samo wybierze rolę, którą będzie chciało odegrać,
  • Zakupmy/wypożyczmy książeczkę edukacyjną (np. Zuzia idzie do dentysty), która ukształtuje pozytywne nastawienie dziecka do otoczenia gabinetu, personelu, zabiegów stomatologicznych,
  • Zaprzyjaźnijmy się z miłym stomatologiem, który systematycznie będzie kontrolował stan uzębienia dziecka,
  • Dziecko w wieku siedmiu lat zaprowadźmy do ortodonty, aby ocenił jego zgryz (w razie widocznych wad należy skontaktować się ze specjalistą jak najwcześniej, nie czekajmy na zęby stałe!),
  • Dbajmy o dietę dziecka, aby nie przeważały w niej cukry proste.logopeda