Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Drezdenku

Jesteśmy po to, by rozumieć, wspierać i pomagać.

KONTYNUACJA GRUPOWYCH ZAJĘĆ LOGOPEDYCZNYCH "RAZEM WESELEJ"

Kontynuacja grupowych zajęć logopedycznych "Razem weselej"alt

Cieszy mnie, że Rodzice zgłaszają coraz młodsze dzieci do logopedy. Świadczy to o ich świadomości o potencjalnym zagrożeniu nieprawidłowego rozwoju mowy. A im wcześniej rozpoczęta terapia, tym szybciej osiągane efekty wnoszonej pracy. W Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Drezdenku niemal wszystkie dzieci z wadami wymowy mają organizowane indywidualne zajęcia logopedyczne. W bieżącym roku szkolnym po raz drugi zaproponowano dzieciom z opóźnionym rozwojem mowy i ich Rodzicom zajęcia grupowe. Zostały utworzone aż trzy grupy dzieci ze zdiagnozowanym ORM (wynikającym z innych zaburzeń lub samoistnym).  Dzieci były kwalifikowane do kolejnych grup według wieku, ale także w zależności od poziomu rozwoju językowego. Zajęcia najmłodszych uczestników to tak naprawdę pokaz dla Rodziców masażu logopedycznego oraz cennych zabaw pedagogicznych. Grupy starsze w planie pracy zawarte miały zadania uzupełniające zajęcia indywidualne - usprawnianie narządów artykulacyjnych, ćwiczenia oddechowe, bogacenie słownika, ćwiczenia słuchu. Dodatkowo każde zajęcia wzbogacone były elementami z zakresu rytmiki czy plastyki. Dzieci uczyły się, bawiąc. Dowodem na to, że uczestnictwo w zajęciach przynosi pożądane efekty, jest "awans" kilkorga uczniów w trakcie roku szkolnego z jednej grupy do kolejnej o wyższym poziomie umiejętności  językowych. Najbardziej jednak cieszy możliwość zaopiniowania, że deficyty językowe dziecka zostały wyrównane.

Przede wszystkim dziękuję Rodzicom za chęć uczestnictwa w zajęciach. Wasze pociechy podziękują Wam za kilka lat. Logopeda może pokazywać metody terapii, wspierać, przekazywać materiały, ale to Rodzic bierze na siebie odpowiedzialność systematycznej pracy. Jeśli Wasze dziecko robi postępy, to dzięki Wam.  Jeśli uważacie Państwo, że spotkania grup "Razem weselej" wniosły nowe pomysły do Waszych codziennych zabaw i urozmaiciły często żmudne zajęcia logopedyczne, a Wasze dzieci wychodziły z zajęć zadowolone, to znaczy, że mój cel został osiągnięty. Życzę wytrwałości i dużo zabawy, bo ćwicząc dajemy dziecku to, co najważniejsze - czas.


Małgorzata Małecka - logopeda

OFERTA PRACY

Nasz znak: PPP.110.1.2016                                                                         Drezdenko, dnia 5 lipca 2016 r.


DYREKTOR PORADNI PSYCHOL0GICZNO - PEDAGOGICZNEJ

W DREZDENKU

POSZUKUJE KANDYDATA

na stanowisko nauczyciela  - logopedy (zastępstwo)

w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Drezdenku

1. Zakres podstawowych czynności:

 • prowadzenie diagnozy logopedycznej na podstawie przekazanych zgłoszeń,
 • prowadzenie terapii logopedycznej, indywidualnej i grupowej,
 • Prowadzenie zajęć logopedycznych w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, indywidualnych i grupowych,
 • udzielanie porad i konsultacji z rodzicami i nauczycielami,
 • prowadzenie warsztatów, pogadanek dla uczniów,
 • prowadzenie spotkań: prelekcji, wykładów, prezentacji warsztatów dla rodziców i nauczycieli,
 • udzielanie instruktażu dotyczącego pracy z dzieckiem w domu,
 • konsultacje z innymi specjalistami w sprawie dzieci objętych pomocą w tym- w razie potrzeby lekarzami czy innymi pracownikami służby zdrowia, pomocy społecznej, PCPR,
 • podejmowanie współpracy z placówkami służby zdrowia i innymi instytucjami działającymi na rzecz dzieci,
 • udział w posiedzeniach Zespołów Orzekających,
 • udział w zespołach wczesnego wspomagania rozwoju,
 • prowadzenie badań przesiewowych widzę, słyszę, mówię,
 • realizowanie innych zadań, zgodnych z kwalifikacjami i umiejętnościami, wynikających z planu pracy Poradni i/lub poleconych przez Pracodawcę,

2. Zakres czynności realizowanych poza pensum:

 • sporządzanie opinii i informacji z przeprowadzonych diagnoz,
 • redagowanie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego, indywidualnego nauczania,
 • indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego oraz  o potrzebie zajęć rewalidacyjno- wychowawczych.
 • tworzenie i ewaluowanie programów (planów ) terapii logopedycznej,
 • tworzenie i ewaluowanie programów dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju,
 • przygotowanie do warsztatów, prelekcji dla uczniów,
 • prowadzenie obowiązkowej  dokumentacji ucznia/dziecka,
 • przygotowywanie materiałów promocyjnych, artykułów prasowych, notatek na stronę internetową Poradni,
 • udział w radach pedagogicznych i spotkaniach zespołów roboczych.

3.  Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe magisterskie o zgodnym kierunku lub specjalności + przygotowanie pedagogiczne lub studia podyplomowe z zakresu logopedii na podbudowie studiów podyplomowych.

4.  Wymagania dodatkowe:

 • praca (lub wolontariat) z dziećmi z zaburzeniami rozwojowymi lub niepełnosprawnością (potwierdzone opinią pracodawcy),
 • dodatkowe kwalifikacje, kursy, szkolenia z zakresu metod pracy z dziećmi.

5. Warunki pracy:

 • praca w pełnym wymiarze tj. 40 godzin tygodniowo w tym 20 godzin pensum,
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na czas określony tj. od 01.08.2016 r. do 30.11.2017 r.,
 • praca wykonywana w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Drezdenku, ul. Kościuszki 31, możliwa praca w terenie,
 • możliwość odbycia stażu na nauczyciela kontraktowego,
 • zarobki zgodne ze stopniem awansu zawodowego nauczycieli.

7. Wymagane dokumenty:

 • CV,
 • list motywacyjny,
 • kwestionariusz osobowy,
 • kserokopie dokumentów potwierdzające posiadane wykształcenie,
 • kserokopia dowodu osobistego.

W przypadku zatrudnienia, kandydat zostanie zobowiązany do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginałów przedstawionych dokumentów oraz zaświadczenia o niekaralności.

8. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

 • Termin: Oferty prosimy składać w terminie do dnia 18 lipca 2016 r.

Oferty, które wpłyną do Poradni po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

 • Sposób: Oferty prosimy składać osobiście w godzinach pracy poradni lub na adres mailowy: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
 • Miejsce składania dokumentów: Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Drezdenku, ul. Kościuszki 31, 66-530 Drezdenko, gabinet nr 13 (sekretariat),


(-) Daria Ćwiertnia Paprota

Dyrektor Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Drezdenku

PRZERWA W PRACY PORADNI


W dniach od 1 sierpnia 2016 r. do 12 sierpnia 2016 r.

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Drezdenku

będzie nieczynna

Dyżur w w/w dniach pełni Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna

w Strzelcach Krajeńskich.


(-) Daria Ćwiertnia- Paprota

Dyrektor Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Drezdenku

OWOCOWY DZIEŃ RODZINY

alt

Owocowy Dzień Rodziny, 2. czerwca 2016 r.

"Jesteśmy po to, by rozumieć, wspierać i pomagać."

Aby koncepcja Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Drezdenku była realizowana, my-pracownicy musimy lepiej poznać naszych podopiecznych i ich rodziny. Okazją ku temu jest coroczne spotkanie terapeutów z dziećmi objętymi wczesnym wspomaganiem rozwoju i ich najbliższymi. Chcemy być blisko tych rodzin, znać ich radości i smutki. Aby móc doradzić, wspierać, odsyłać do właściwych specjalistów, zależy nam na bliskim kontakcie. Zrozu-

mieć Państwa potrzeby możemy tylko przez rozmowy i wspólne obcowanie. Spotkania podczas diagnoz i terapii nie wprowadzają nuty intymności, przyjaźni, a właśnie na tym nam zależy. Na spędzeniu czasu w gronie znajomych, bez sztucznych granic.

Dzień Matki. Dzień Ojca. Dzień Dziecka. Dni radosne. Najlepszy moment, aby zaprosić Rodziny na uroczystość. Staramy się, aby dzieciom było wesoło, a opiekunowie mieli warunki sprzyjające rozmowie. Na początek zabawa - dotknij, poczuj, posmakuj. Dzieci, Rodzice i Dyrekcja stanęli do zawodów oceniających funkcjonowanie trzech zmysłów - dotyku, zapachu i smaku. Było smacznie, bo czerwiec to miesiąc, w którym nasze zmysły szaleją dzięki dostępnym kolorowym, pachnącym, smacznym owocom. Zawodnicy zaprezentowali się fantastycznie, jedynie czas, w którym podawali odpowiedzi, mógł wyłonić zwycięzcę. Został nim tatuś Natalki. Nagrody czekały dla wszystkich - gorące gofry, gotowe na ozdobienie owocami, bitą śmietaną, posypkami i bakaliami. Kto co lubi! Przyjazna atmosfera, nikt się nie spieszy, jest czas na opowieści, na które w innych okolicznościach byśmy sobie nie pozwolili. Cenimy ten czas.

Żebyście, dzieci, miło wspominały te spotkanie, dostajecie piłeczki-jeżyki, bo rehabilitantka czuwa, aby oprócz zabawy pojawił się element terapii rączek. Musicie tylko obiecać, że przybędziecie na kolejne spotkanie. Będzie nam bardzo miło!

alt

 

ZAJĘCIA PROWADZONE METODĄ ORTOGRAFFITI W PORADNI

ZAJĘCIE PROWADZONE METODĄ ORTOGRAFFITI W PORADNI


Czerwiec to pracowity miesiąc dla szkół, ale także dla Poradni. W ubiegłym tygodniu zakończyliśmy z kolejnymi grupami uczniów ze szkół podstawowych cykl zajęć edukacyjno- terapeutycznych "Ortograffiti" oraz "Matematyka bez trudności". Zajęcia odbywały się przez cały rok szkolny, raz w tygodniu. Dzieci wykazały się dużym zaangażowaniem, z ogromną przyjemnością wręczyliśmy im dyplomy. Metoda ortograffiti jest w naszej poradni stosowana od 10 lat i niezmiennie cieszy się dużym zainteresowaniem. W tym roku poszerzyliśmy ofertę o warsztat "Matematyka bez trudności", oraz "Od dysgrafii do kaligrafii".

Metoda ta jest zalecana przez Polskie Towarzystwo Dysleksji do pracy z uczniami z dysleksją rozwojową. Zakłada ona indywidualizację pracy z uczniem przejawiającym trudności w nauce czytania, pisania i ortografii. Ten odrębny sposób pracy wyznacza się poprzez wzorzec postępowania: rozpoznanie - pomoc - ocena.

Skuteczność metody osiągana jest dzięki jej wielofunkcyjności, czyli połączeniu w spójną całość wielu różnych elementów. Ortograffiti to przede wszystkim metoda praktyczna. Realizowana jest poprzez: systematyczne i wielokrotne powtarzanie danej czynności według określonego schematu, stosowanie ćwiczeń jednocześnie rozwijających funkcje wzrokowo-przestrzenne, słuchowo-językowe, dotykowo-kinestetyczne i motoryczne, angażowanie w procesie uczenia wzroku, słuchu, dotyku, smaku i węchu.

Efektywność Ortograffiti to rzeczywiste rezultaty metody, która: integruje w spójny system różne rodzaje aktywności, podnosi sprawność funkcji wzrokowo-przestrzennych, słuchowo-językowych, motorycznych, wpływa na płynność czytania, znacznie poprawia poprawność graficzną i ortograficzną pisma, rozwija sprawność językową i sprawność liczenia, podnosi motywację do nauki.