Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Drezdenku

Jesteśmy po to, by rozumieć, wspierać i pomagać.

OFERTA PRACY

Nasz znak: PPP.110.1.2016                                                                         Drezdenko, dnia 5 lipca 2016 r.


DYREKTOR PORADNI PSYCHOL0GICZNO - PEDAGOGICZNEJ

W DREZDENKU

POSZUKUJE KANDYDATA

na stanowisko nauczyciela  - logopedy (zastępstwo)

w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Drezdenku

1. Zakres podstawowych czynności:

 • prowadzenie diagnozy logopedycznej na podstawie przekazanych zgłoszeń,
 • prowadzenie terapii logopedycznej, indywidualnej i grupowej,
 • Prowadzenie zajęć logopedycznych w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, indywidualnych i grupowych,
 • udzielanie porad i konsultacji z rodzicami i nauczycielami,
 • prowadzenie warsztatów, pogadanek dla uczniów,
 • prowadzenie spotkań: prelekcji, wykładów, prezentacji warsztatów dla rodziców i nauczycieli,
 • udzielanie instruktażu dotyczącego pracy z dzieckiem w domu,
 • konsultacje z innymi specjalistami w sprawie dzieci objętych pomocą w tym- w razie potrzeby lekarzami czy innymi pracownikami służby zdrowia, pomocy społecznej, PCPR,
 • podejmowanie współpracy z placówkami służby zdrowia i innymi instytucjami działającymi na rzecz dzieci,
 • udział w posiedzeniach Zespołów Orzekających,
 • udział w zespołach wczesnego wspomagania rozwoju,
 • prowadzenie badań przesiewowych widzę, słyszę, mówię,
 • realizowanie innych zadań, zgodnych z kwalifikacjami i umiejętnościami, wynikających z planu pracy Poradni i/lub poleconych przez Pracodawcę,

2. Zakres czynności realizowanych poza pensum:

 • sporządzanie opinii i informacji z przeprowadzonych diagnoz,
 • redagowanie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego, indywidualnego nauczania,
 • indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego oraz  o potrzebie zajęć rewalidacyjno- wychowawczych.
 • tworzenie i ewaluowanie programów (planów ) terapii logopedycznej,
 • tworzenie i ewaluowanie programów dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju,
 • przygotowanie do warsztatów, prelekcji dla uczniów,
 • prowadzenie obowiązkowej  dokumentacji ucznia/dziecka,
 • przygotowywanie materiałów promocyjnych, artykułów prasowych, notatek na stronę internetową Poradni,
 • udział w radach pedagogicznych i spotkaniach zespołów roboczych.

3.  Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe magisterskie o zgodnym kierunku lub specjalności + przygotowanie pedagogiczne lub studia podyplomowe z zakresu logopedii na podbudowie studiów podyplomowych.

4.  Wymagania dodatkowe:

 • praca (lub wolontariat) z dziećmi z zaburzeniami rozwojowymi lub niepełnosprawnością (potwierdzone opinią pracodawcy),
 • dodatkowe kwalifikacje, kursy, szkolenia z zakresu metod pracy z dziećmi.

5. Warunki pracy:

 • praca w pełnym wymiarze tj. 40 godzin tygodniowo w tym 20 godzin pensum,
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na czas określony tj. od 01.08.2016 r. do 30.11.2017 r.,
 • praca wykonywana w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Drezdenku, ul. Kościuszki 31, możliwa praca w terenie,
 • możliwość odbycia stażu na nauczyciela kontraktowego,
 • zarobki zgodne ze stopniem awansu zawodowego nauczycieli.

7. Wymagane dokumenty:

 • CV,
 • list motywacyjny,
 • kwestionariusz osobowy,
 • kserokopie dokumentów potwierdzające posiadane wykształcenie,
 • kserokopia dowodu osobistego.

W przypadku zatrudnienia, kandydat zostanie zobowiązany do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginałów przedstawionych dokumentów oraz zaświadczenia o niekaralności.

8. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

 • Termin: Oferty prosimy składać w terminie do dnia 18 lipca 2016 r.

Oferty, które wpłyną do Poradni po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

 • Sposób: Oferty prosimy składać osobiście w godzinach pracy poradni lub na adres mailowy: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
 • Miejsce składania dokumentów: Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Drezdenku, ul. Kościuszki 31, 66-530 Drezdenko, gabinet nr 13 (sekretariat),


(-) Daria Ćwiertnia Paprota

Dyrektor Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Drezdenku

PRZERWA W PRACY PORADNI


W dniach od 1 sierpnia 2016 r. do 12 sierpnia 2016 r.

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Drezdenku

będzie nieczynna

Dyżur w w/w dniach pełni Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna

w Strzelcach Krajeńskich.


(-) Daria Ćwiertnia- Paprota

Dyrektor Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Drezdenku

OWOCOWY DZIEŃ RODZINY

alt

Owocowy Dzień Rodziny, 2. czerwca 2016 r.

"Jesteśmy po to, by rozumieć, wspierać i pomagać."

Aby koncepcja Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Drezdenku była realizowana, my-pracownicy musimy lepiej poznać naszych podopiecznych i ich rodziny. Okazją ku temu jest coroczne spotkanie terapeutów z dziećmi objętymi wczesnym wspomaganiem rozwoju i ich najbliższymi. Chcemy być blisko tych rodzin, znać ich radości i smutki. Aby móc doradzić, wspierać, odsyłać do właściwych specjalistów, zależy nam na bliskim kontakcie. Zrozu-

mieć Państwa potrzeby możemy tylko przez rozmowy i wspólne obcowanie. Spotkania podczas diagnoz i terapii nie wprowadzają nuty intymności, przyjaźni, a właśnie na tym nam zależy. Na spędzeniu czasu w gronie znajomych, bez sztucznych granic.

Dzień Matki. Dzień Ojca. Dzień Dziecka. Dni radosne. Najlepszy moment, aby zaprosić Rodziny na uroczystość. Staramy się, aby dzieciom było wesoło, a opiekunowie mieli warunki sprzyjające rozmowie. Na początek zabawa - dotknij, poczuj, posmakuj. Dzieci, Rodzice i Dyrekcja stanęli do zawodów oceniających funkcjonowanie trzech zmysłów - dotyku, zapachu i smaku. Było smacznie, bo czerwiec to miesiąc, w którym nasze zmysły szaleją dzięki dostępnym kolorowym, pachnącym, smacznym owocom. Zawodnicy zaprezentowali się fantastycznie, jedynie czas, w którym podawali odpowiedzi, mógł wyłonić zwycięzcę. Został nim tatuś Natalki. Nagrody czekały dla wszystkich - gorące gofry, gotowe na ozdobienie owocami, bitą śmietaną, posypkami i bakaliami. Kto co lubi! Przyjazna atmosfera, nikt się nie spieszy, jest czas na opowieści, na które w innych okolicznościach byśmy sobie nie pozwolili. Cenimy ten czas.

Żebyście, dzieci, miło wspominały te spotkanie, dostajecie piłeczki-jeżyki, bo rehabilitantka czuwa, aby oprócz zabawy pojawił się element terapii rączek. Musicie tylko obiecać, że przybędziecie na kolejne spotkanie. Będzie nam bardzo miło!

alt

 

ZAJĘCIA PROWADZONE METODĄ ORTOGRAFFITI W PORADNI

ZAJĘCIE PROWADZONE METODĄ ORTOGRAFFITI W PORADNI


Czerwiec to pracowity miesiąc dla szkół, ale także dla Poradni. W ubiegłym tygodniu zakończyliśmy z kolejnymi grupami uczniów ze szkół podstawowych cykl zajęć edukacyjno- terapeutycznych "Ortograffiti" oraz "Matematyka bez trudności". Zajęcia odbywały się przez cały rok szkolny, raz w tygodniu. Dzieci wykazały się dużym zaangażowaniem, z ogromną przyjemnością wręczyliśmy im dyplomy. Metoda ortograffiti jest w naszej poradni stosowana od 10 lat i niezmiennie cieszy się dużym zainteresowaniem. W tym roku poszerzyliśmy ofertę o warsztat "Matematyka bez trudności", oraz "Od dysgrafii do kaligrafii".

Metoda ta jest zalecana przez Polskie Towarzystwo Dysleksji do pracy z uczniami z dysleksją rozwojową. Zakłada ona indywidualizację pracy z uczniem przejawiającym trudności w nauce czytania, pisania i ortografii. Ten odrębny sposób pracy wyznacza się poprzez wzorzec postępowania: rozpoznanie - pomoc - ocena.

Skuteczność metody osiągana jest dzięki jej wielofunkcyjności, czyli połączeniu w spójną całość wielu różnych elementów. Ortograffiti to przede wszystkim metoda praktyczna. Realizowana jest poprzez: systematyczne i wielokrotne powtarzanie danej czynności według określonego schematu, stosowanie ćwiczeń jednocześnie rozwijających funkcje wzrokowo-przestrzenne, słuchowo-językowe, dotykowo-kinestetyczne i motoryczne, angażowanie w procesie uczenia wzroku, słuchu, dotyku, smaku i węchu.

Efektywność Ortograffiti to rzeczywiste rezultaty metody, która: integruje w spójny system różne rodzaje aktywności, podnosi sprawność funkcji wzrokowo-przestrzennych, słuchowo-językowych, motorycznych, wpływa na płynność czytania, znacznie poprawia poprawność graficzną i ortograficzną pisma, rozwija sprawność językową i sprawność liczenia, podnosi motywację do nauki.


DZIEŃ RODZINY

Dzień Rodziny

Organizowane spotkania z okazji Dnia Rodziny dla dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju i ich najbliższych mają na celu uczcić kolejne święta: Dzień Matki, Dzień Dziecka oraz Dzień Ojca. Każda z tych osób jest wyjątkowa i każda zasługuje na podziękowania, szacunek i uśmiech. W tym roku obchody święta będą kolorowe, pachnące i smaczne ? zaszaleją nasze zmysły dzięki owocowym barwom, zapachom i smakom.

Zapraszamy na Owocowy Dzień Rodziny 2. czerwca 2016r. o godz. 10.00.