Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Drezdenku

Jesteśmy po to, by rozumieć, wspierać i pomagać.

LAURKA

Radość z niesienia pomocy nadaje sens codziennym wysiłkom. Prezent, jaki otrzymała Pani Małgosia był dla niej niezwykłą niespodzianką.


altWARSZTATY DLA RODZICÓW

alt

WARSZTATY DLA RODZICÓW

alt

GODZINY PRACY SEKRETARIATU

INFORMUJEMY, ŻE DNIA 11 PAŹDZIERNIKA 2016 R. SEKRETARIAT PORADNI BĘDZIE CZYNNY W GODZINACH OD 7.30 DO 13.20

SIEĆ - PRACA Z UCZNIEM ZDOLNYM

Szanowni Państwo, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Drezdenku, realizując założenia nowego systemu doskonalenia kadry pedagogicznej oświaty, zaprasza nauczycieli wszystkich typów szkół z terenu miasta i gminy  Drezdenka oraz gminy Stare Kurowo do udziału w sieci współpracy i samokształcenia: "Praca z uczniem zdolnym".

Sieć współpracy i samokształcenia to innowacyjna metoda współdziałania nauczycieli umożliwiająca wymianę doświadczeń zawodowych oraz doskonalenie własnego warsztatu i metod pracy. Celem pracy w zaplanowanej sieci będzie doskonalenie wiedzy i umiejętności nauczycieli w zakresie form i metody pracy z uczniem zdolnym.

Spotkanie organizacyjne dla wszystkich zainteresowanych nauczycieli odbędzie się dnia 26 września 2016 r. o godz. 16:00, w sali sesyjnej w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Drezdenku, ul. Kościuszki 31.

Ramowy plan spotkania przewiduje:

- omówienie celów i założeń działania sieci współpracy i samokształcenia,

- wzajemne poznanie się uczestników spotkania,

- poznanie oczekiwań i potrzeb nauczycieli w zakresie tematyki spotkań sieci,

- ustalenie wstępnego planu działania sieci.

Przewidywany czas spotkania to około 2 godziny zegarowe (120 minut).

Koordynatorem sieci i prowadzącym spotkanie będzie Tomasz Wyka - psycholog